Condiții de cumpărare

Notificare de confidențialitate
Informații despre cumpărături
Notificare de confidențialitate

 

Ultima modificare: 2022.07.01.

 

1. REGULAMENT

Prezenta Politică de confidențialitate a Magazinului Online (denumită în continuare "Politica") are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu creează obligații (nu constituie un contract sau un regulament) pentru Clienții Magazinului Online.
Informațiile cuprinse în prezenta Politică sunt de natură generală. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul colectării datelor sunt disponibile în clauza de informare, într-un loc vizibil și ușor accesibil. Acestea se referă în special la scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal, la durata de stocare a acestora și la destinatarii către care sunt transferate datele.

Toate cuvintele, termenii și abrevierile scrise cu majuscule (de exemplu, Vânzător, Magazin Online, Serviciu Electronic) care apar pe acest Site vor avea înțelesurile stabilite în Regulile Magazinului Online disponibile în Magazinul Online vitamin360.com.
În cazul în care apar îndoieli sau contradicții între prezenta Politică și consimțământul individual, Operatorul de date va determina întotdeauna domeniul de aplicare a activităților pe baza consimțământului voluntar sau a legii. În cazul unui conflict între Politica și clauzele de informare furnizate de Operatorul de date la colectarea datelor cu caracter personal (de obicei, formularele din Magazinul online și informațiile care trebuie urmate de către Clienți, astfel cum sunt prevăzute în clauzele de informare menționate mai sus), prevalează prevederile clauzelor de informare.

 

2. OPERATORUL DE DATE

Operatorul datelor cu caracter personal colectate:

 • prin intermediul Magazinului online (inclusiv prin utilizarea de cookie-uri sau tehnologii similare) sau prin alte canale de comunicare cu Clientul,
 • prin activitățile Clientului pe Internet

este societatea comercială Vitamin360 a.s. (sediul: Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Slovacia) IČO: 44 189 923, CIF: SK 2022616068; email: info@vitamin360.com; telefon: +4219 17 526 010;
. - cu tarif normal - în conformitate cu lista de prețuri a operatorilor în cauză) (denumit în continuare "Operatorul de date" sau "Vânzătorul".
De asemenea, în cazul în care ți-ai dat consimțământul prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare, datele tale pot fi prelucrate și de partenerii noștri de afaceri enumerați la punctul 15) de mai jos.

 

3. GESTIONAREA DATELOR

Prelucrăm datele cu caracter personal ale Clientului în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, p. 119, punctul 1) și cu alte norme în vigoare în prezent, adică, pe parcursul întregii perioade de prelucrare, "datele cu caracter personal" înseamnă informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumite în continuare "Date cu caracter personal"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.
Operatorul de date acordă o atenție deosebită protecției intereselor persoanelor vizate, asigurându-se că datele pe care le colectează:

 • sunt prelucrate în mod legal și echitabil și într-un mod transparent pentru persoana vizată,
 • sunt colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime și că nu sunt prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri,
 • sunt stocate sub o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,
 • sunt prelucrate în așa fel încât să se asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin utilizarea unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

După cum s-a explicat în introducere, Operatorul de date, în vederea protejării confidențialității utilizatorilor, protejează nu numai utilizatorii care vizitează Magazinul online, ci și persoanele care au împărtășit datele lor personale cu Operatorul de date prin alte canale de comunicare, cum ar fi:

 • pe site-ul web https://www.facebook.com sau pe orice alt site web (inclusiv subdomeniile, versiunile internaționale, widgeturile și versiunile mobile) care poartă marca Facebook sau o marcă asociată, al cărei principiu de funcționare este furnizat în special de Facebook Inc. sau Facebook Ireland Limited (denumit în continuare și "Facebook Service"), la adresa https://www.facebook.com/legal/terms, inclusiv funcția ”Reclame de clienți potențiali” (Facebook Leading Ads), care este utilizată de către Operatorul de date pentru comercializarea directă a propriilor produse sau servicii. Regulamentul privind protecția și utilizarea datelor cu caracter personal în legătură cu serviciul Facebook este disponibil, printre altele, la adresa: https://www.facebook.com/policy.php. Operatorul de date nu are niciun control asupra conținutului legal al site-ului Facebook și nici asupra Datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul acestuia.
 • pe aplicațiile pe care Operatorul de date de pe site-ul Facebook derulează campanii publicitare, inclusiv tragerile la sorți.

 

4. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

În orice caz, datele prelucrate de către Operatorul de date pot fi utilizate cu consimțământul Clientului, în scopurile și în măsura specificată de lege, și sunt definite în continuare de activitatea Clientului în Magazinul online sau pe alte canale de comunicare. Astfel: Datele cu caracter personal ale Clientului pot fi prelucrate pentru a crea, furniza sau prezenta Clientului oferte și promoții cât mai personalizate (și care pot avea un impact semnificativ asupra Clientului), în cazul în care Clientul și-a dat consimțământul (în cazul persoanelor care nu și-au dat consimțământul, datele lor cu caracter personal nu vor fi prelucrate în astfel de scopuri);

Operatorul de date poate prelucra Datele cu caracter personal ale Clientului, în special în următoarele scopuri:

a) Încheierea și executarea unui Contract de vânzare cu privire la prestarea Serviciilor (Cont) sau acțiunile legate de o cerere a unui viitor Client înainte de încheierea unui contract. (Gestionăm Contul tău în așa fel încât tu să poți beneficia de avantajele Contului, cum ar fi posibilitatea de a plasa comenzi fără a fi nevoit să completezi formulare de fiecare dată, de a accesa istoricul cumpărăturilor tale, de a gestiona contribuțiile tale la serviciu etc., precum și pentru a-ți permite să folosești alte servicii disponibile pe site-ul nostru);
b) Pentru a încheia și a executa un Contract de vânzare sau de rezervare sau pentru a da curs unei cereri viitoare a Clientului (datele cu caracter personal ale Clientului sunt necesare pentru executarea comenzii și a contractului - în special pentru a confirma cererea și rezervarea sau pentru a trimite produsele selectate către Client și, dacă este necesar, pentru a te contacta în acest context);
c) În scopul recepționării și procesării reclamațiilor;
d) în scopul desfășurării concursurilor, în special pentru selectarea câștigătorilor tragerii la sorți și distribuirea premiilor;
e) Pentru a prezenta tuturor destinatarilor reclame, oferte sau promoții (reduceri) referitoare la produsele sau serviciile Operatorului de date și ale partenerilor acestuia, în special în scopul executării unui contract referitor la distribuirea de Newsletter;
f) Pentru a evalua și analiza activitățile și informațiile Clienților, inclusiv în cazul în care acest lucru face parte din prelucrarea automată a datelor cu caracter personal (profilare), în următoarele scopuri: pentru a publica reclame generale, oferte sau promoții (reduceri) legate de produsele sau serviciile Operatorului de date și ale partenerilor săi, într-un mod care servește intereselor Clientului (dar fără a influența în mod semnificativ deciziile acestuia), în special în scopul executării contractului privind distribuirea de Newsletter, precum și pentru efectuarea analizelor de piață și statistice;
g) Pentru a solicita achitarea creanțelor și pentru a se apăra împotriva creanțelor, inclusiv față de terți - dacă Clientul utilizează majoritatea funcțiilor Magazinului online și ale Aplicației;

h) Pentru a respecta obligațiile legale care decurg din reglementări, inclusiv, în special, normele fiscale și contabile în cazul contractelor plătite;
i) Pentru corespondența cu Clienții, inclusiv pentru a răspunde la mesajele acestora.

Pentru Clienții de vârstă majoră, datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate, sub rezerva unui consimțământ personal expres, în scopul prezentării, creării, acordării și desfășurării de diverse reclame, oferte sau promoții (reduceri) pentru a livra destinatarului produse sau servicii ale Operatorului de date și ale partenerilor săi, de preferință adaptate la preferințele Clientului (profilare). Procesul decizional automatizat poate avea efecte juridice sau un impact semnificativ asupra Clienților, de exemplu, în cazul unei reduceri pe termen scurt la un anumit produs (această opțiune nu este disponibilă în cazul persoanelor minore sau a celor majore, dar care nu și-au dat consimțământul).

 

5. SFERA DATELOR PRELUCRATE

Operatorul de date poate prelucra, în special, următoarele Date cu caracter personal ale Clienților:

a) La utilizarea Magazinului online:

 • Datele cu caracter personal furnizate în formularul utilizat pentru înregistrarea unui Cont, comenzi sau Rezervări plasate în Magazinul web (în special: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă [stradă, număr, apartament, cod poștal, oraș, țară], adresa de domiciliu/sediul social [în cazul în care aceasta diferă de adresa de livrare], numărul contului bancar și, pentru Clienții care nu se consideră consumatori, în plus față de cele de mai sus (denumirea societății și codul fiscal/codul unic de identificare) și alte date colectate în timpul utilizării Magazinului online,

 • Datele cu caracter personal furnizate la utilizarea Newsletter-ului și a formularului de contact sau la depunerea unei reclamații,
 • Datele cu caracter personal furnizate pentru a participa la o tragere la sorți;
 • Alte Date pe care le colectăm în principal pe baza activității Clientului pe internet, a aplicațiilor mobile deținute de Vitamin360 a.s., inclusiv Magazinul online, sau a altor canale de comunicare cu Clientul, folosind cookie-uri și tehnologii similare,

b) prin completarea formularului Facebook Lead Ads (Reclame de clienți potențiali), Utilizatorul pune la dispoziția Operatorului Datele cu caracter personal indicate în formular, în special: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.
c) Prin completarea datelor dintr-un formular de înscriere care este utilizat de Operatorul de date pentru a organiza campanii publicitare/trageri la sorți pe Site-ul Facebook, Utilizatorul pune la dispoziția Operatorului de date datele cu caracter personal indicate în formular, incluzând în special: nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon.

 

6. FURNIZAREA DATELOR
Clientul furnizează Datele sale cu caracter personal în mod voluntar în Magazinul online, dar furnizarea acestor date este necesară pentru a utiliza anumite funcții ale Magazinului, cum ar fi plasarea unei comenzi sau efectuarea unei plăți (pentru a încheia și finaliza un Contract de vânzare-cumpărare), crearea unui Cont, efectuarea unei Rezervări (pentru a încheia și finaliza un Contract de prestare servicii), abonarea la Newsletter sau utilizarea formularelor noastre.

Datele necesare pentru încheierea unui anumit contract sunt conținute în Magazinul online, în alte canale de comunicare utilizate cu Clientul sau în Condițiile de utilizare a Magazinului online (indicăm datele de care avem nevoie pentru încheierea contractului sau pentru utilizarea anumitor funcții). Dacă nu ne furnizezi Datele tale cu caracter personal, este posibil să nu poți folosi în mod eficient activitățile de mai sus.

 

7. TEMEIUL JURIDIC

Temeiul juridic al prelucrării datelor este, în primul rând, interesul pentru executarea contractului, care este necesar pentru una dintre părțile contractante sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera b) din GDPR]. Acest lucru se aplică în principal în cazul Datelor cu caracter personal furnizate la înregistrarea unui Cont, la plasarea unei Comenzi și la încheierea unui Contract de vânzare-cumpărare, precum și la efectuarea unei Rezervări în magazinul online sau la abonarea la Newsletter. În cazul Datelor cu caracter personal care ne-au fost furnizate în legătură cu reclamația unui Client, temeiul juridic pentru prelucrare este necesitatea de a executa contractul de vânzare a bunurilor/serviciilor promovate.

În cazul operațiunilor de prelucrare în scop de marketing menționate mai sus, cu excepția celor efectuate în cadrul Newsletter-ului, o astfel de prelucrare se bazează pe interesele legitime ale Operatorului sau ale partenerilor săi [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], caz în care nicio parte terță nu este implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului. În cazul prelucrării în care o terță parte are acces la Datele cu caracter personal, temeiul prelucrării este consimțământul persoanei vizate [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]. În schimb, în cazul prelucrării bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată (inclusiv profilarea), al cărei scop este de a elabora, de a prezenta și de a desfășura reclame, oferte sau promoții (reduceri) adaptate pe cât posibil la preferințele Clientului și care pot influența în mod semnificativ comportamentul de consum al Clientului, prelucrarea se bazează pe consimțământul voluntar al Clientului [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, articolul 22 alineatul (2) litera (c) din GDPR]. Însă, acest lucru se aplică numai Clienților cu vârsta majoră.


În alte scopuri (diverse), datele cu caracter personal ale Clientului pot fi prelucrate:

(a) pe baza unui consimțământ voluntar și expres - de exemplu, în cazul persoanelor care participă la o tragere la sorți, al persoanelor care utilizează formele de contact [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR];
(b) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului, de exemplu, în cazul în care administratorul este obligat de legislația fiscală sau contabilă să execute contractele de vânzare încheiate [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];
c) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terță, în special pentru constatarea, exercitarea sau apărarea creanțelor, analize de piață și analize statistice [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR].

 

8. PROFILARE

Pentru a prezenta reclame, oferte sau promoții (reduceri) generale tuturor Clienților, Operatorul de date poate studia preferințele Clientului, cum ar fi frecvența cu care acesta vizitează Magazinul online, pentru a adapta prezentarea unor astfel de oferte către un anumit Client. Aceasta permite o mai bună înțelegere a așteptărilor și o mai bună satisfacere a nevoilor Clienților, dar nu influențează în mod semnificativ deciziile acestora. Având în vedere că Operatorul de date utilizează tehnologii avansate, activitățile de mai sus sunt deseori desfășurate în mod automatizat. Prin urmare, conținutul transmis va fi actualizat și ușor de accesat de către Client.


În cazul Clienților majori, analiza intereselor sau a preferințelor este, de asemenea, utilizată pentru a crea sau desfășura în mod automat reclame, oferte sau promoții (reduceri) personalizate care pot declanșa sau avea un efect similar și, prin urmare, pot limita accesul altor Clienți (această opțiune nu este disponibilă pentru Clienții care nu sunt majori și care nu și-au dat consimțământul pentru astfel de activități de către Operatorul de date). Această activitate este diferită de "profilarea" în sensul general, deoarece vizează exclusiv influențarea deciziilor tale de consumator, cum ar fi prezentarea unor oferte specifice pentru o perioadă limitată de timp, pe baza achizițiilor tale anterioare și a obiceiurilor tale de utilizare a internetului. Aceste oferte nu sunt disponibile pentru alți clienți. Cu cât Clienții utilizează mai des serviciile și achiziționează mai des produsele Operatorului de date, cu atât pot fi pregătite promoții și surprize mai bune pentru ei.

De asemenea, Operatorul de date poate prelucra informații despre preferințele Clientului, uneori sub formă de Date cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează în mod voluntar prin intermediul funcțiilor Aplicației. Aceasta include limitarea Produselor sau Promoțiilor prezentate la o anumită formă de prezentare (de exemplu, 90 de capsule) sau la anumite categorii (de exemplu, produse pentru Bărbați/Femei/Copii).

 

9. TRANSMITEREA DATELOR
Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de către Operatorul de date sunt în primul rând serviciile utilizate de către Client.

Destinatarii datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul Clientului sau pe lege, și sunt clarificate ca urmare a acțiunilor întreprinse de către Client în Magazinul online sau în Aplicație.

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate implica participarea limitată a partenerilor Operatorului de date, în special a organizațiilor care operează Magazinul online într-un mod eficient din punct de vedere tehnic (de ex. care ne oferă sprijin în trimiterea de e-mailuri, în activitățile noastre de publicitate și în campaniile de marketing), care furnizează servicii de hosting sau servicii de telefonie și IT, care exercită funcții de transportatori sau agenți, care gestionează tranzacțiile de plată electronică sau cu cardul din Magazinul online, care asigură mentenanța software-ului, care sprijină Operatorul în campaniile de marketing și care exercită funcții juridice și de consultanță.

Ca parte a activităților sale de marketing (publicitare), Operatorul de date utilizează serviciile unor terțe părți care folosesc cookie-uri în Magazinul online. Domeniul de activitate al acestor organizații este descris detaliat în următoarele secțiuni ale prezentei Politici. Ca parte a activităților sale de marketing (publicitate), Operatorul de date utilizează serviciile unor terțe părți, care folosesc cookie-uri în Magazinul web. Domeniul de aplicare al acestor entități este descris în detaliu în următoarele secțiuni ale acestei Politici.

 

10. TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE ȚĂRI TERȚE (ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN)
Mijloacele utilizate de Operator pentru a sprijini activitățile sale curente, cum ar fi cele furnizate de Google Date cu caracter personal ale clienților, pot fi transferate într-o țară din afara Spațiului Economic European, în special în Statele Unite, sau într-o altă țară în care mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt păstrate de o organizație care cooperează cu Operatorul.

Operatorul de date va asigura securitatea adecvată a Datelor cu caracter personal prin aplicarea clauzelor standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană și a contractelor de transfer de date care respectă cerințele GDPR.

Pentru datele transferate din Europa către SUA, unele organizații din SUA pot oferi un nivel adecvat de protecție a datelor în cadrul Scutului de confidențialitate ("Privacy Shield") (pentru mai multe informații, a se vedea: https://www.privacyshield.gov/).

Clientul are dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal transferate către o țară terță, contactându-ne.

 

11. DREPTURILE CLIENTULUI

Fiecare Client are dreptul:

 • să depună o plângere la autoritatea pentru protecția datelor;
 • să solicite informații cu privire la sfera datelor cu caracter personal prelucrate de către operator;
 • să își transfere datele cu caracter personal prelucrate de către Operatorul de date către un alt operator, de exemplu, cu condiția ca aceste date să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământ sau pe un contract;
 • să aibă acces la datele sale cu caracter personal (inclusiv, de exemplu, la Notificarea privind confidențialitatea) și să solicite o copie a datelor sale;
 • să solicite rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor prelucrate (de exemplu, în cazul în care Datele cu caracter personal sunt incorecte), să solicite ștergerea Datelor cu caracter personal prelucrate (de exemplu, în caz de prelucrare ilicită);
 • să își retragă consimțământul acordat Operatorului de date, sau să formuleze obiecțiuni în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea efectuată de către Operatorul de date pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • să conteste prelucrarea în scopul intereselor legitime urmărite de către Operatorul de date sau de o parte terță, inclusiv, în special, prelucrarea în scopuri de marketing, inclusiv profilarea (cu excepția cazului în care există alte motive pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor Clientului).

 

12. DURATA DE STOCARE A DATELOR

Datele cu caracter personal pot fi stocate pe durata utilizării Magazinului online (dar pot fi șterse după trei ani de la ultima activitate a Clientului pe Magazinul online). În cazul activităților de marketing, până când Clientul contestă, în cazul în care datele sunt legate de cookie-uri și tehnologii similare, în funcție de problemele tehnice și dacă aceste fișiere au fost șterse în setările browserului/dispozitivului (deși ștergerea fișierelor nu înseamnă întotdeauna ștergerea Datelor cu caracter personal primite prin intermediul acestor fișiere, de unde și posibilitatea de contestare).

În cazul în care prelucrarea Datelor cu caracter personal este supusă consimțământului Clientului, Datele cu caracter personal pot fi prelucrate până la retragerea consimțământului.

În orice caz:

a) Stocăm datele cu caracter personal și în cazul în care Operatorul de date este obligat să facă acest lucru prin lege (de exemplu, normele contabile sau fiscale);
b) Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp, conform prevederilor legale, în special ale Codului Civil în vigoare, în cazul în care Clientul sau un terț formulează o pretenție împotriva Operatorului de date sau Operatorul de date formulează o pretenție împotriva Clientului sau a unor terțe părți.

Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru diferite perioade de timp, în funcție de sfera și scopul prelucrării.
În toate cazurile, va prevala prevederea care permite o perioadă mai lungă de stocare a Datelor cu caracter personal.

 

13. TRIMITEREA DE INFORMAȚII COMERCIALE

Operatorul de date are posibilitatea tehnică de a comunica cu Clientul de la distanță (de exemplu, prin e-mail).

Informațiile comerciale referitoare la Operatorul de date sau la afiliații acestuia (inclusiv membrii Grupului vitamin360.com) pot fi transmise numai cu acordul Clientului, inclusiv cu acceptarea regulilor serviciului de newsletter.

 

14. FIȘIERE COOKIES

1. La ce se referă fișierele cookies?
Deoarece fișierele cookies (sau funcțiile de tip cookies) utilizate de Operatorul de date colectează informații despre toți vizitatorii Magazinului online, inclusiv Aplicația, următoarele prevederi ale Politicii se aplică tuturor persoanelor care utilizează Magazinul online, indiferent dacă acestea rămân sau nu Clienți (plasând comenzi, rezervând produse sau menținând un cont) (denumite în continuare "Vizitatori").
2. Ce tehnologie folosim?
Magazinul online utilizează o tehnologie care are acces la calculatorul sau la alte dispozitive conectate la rețea (în special prin utilizarea cookie-urilor sau a soluțiilor conexe) pentru a oferi un confort maxim la utilizarea Magazinului online, pentru a servi în scopuri statistice și pentru a adapta conținutul publicitar prezentat, partenerii și agenții de publicitate ai Operatorului de date la interesele Vizitatorului. La vizitarea Magazinului online, pot fi colectate automat informații despre activitatea online a Vizitatorului.

Având în vedere că Operatorul poate utiliza, de asemenea, soluții cu funcționalitate similară cu cea a modulelor cookie, următoarele prevederi ale Politicii se aplică în mod corespunzător și acestor tehnologii.
3. Ce sunt ”cookie-urile"?
Un fișier cookie este un mic fișier de informații textuale trimis de un server și stocat pe dispozitivul Vizitatorului (de obicei pe hard disk-ul unui calculator sau al unui dispozitiv mobil), care ajută Magazinul online să se adapteze la obiceiurile de utilizare ale Vizitatorului și să colecteze statistici despre Magazinul online (de exemplu, ce pagini a vizitat Vizitatorul, ce articole a descărcat), numele de domeniu al furnizorului de servicii de internet sau țara de origine a Vizitatorului. Cookie-urile colectează Date cu caracter personal ale Clienților?
Atunci când Vizitatorul utilizează Magazinul online, cookie-urile sunt utilizate pentru a identifica browserul sau dispozitivul - acestea pot colecta orice informații care de regulă nu constituie Date cu caracter personal (care nu permit identificarea Vizitatorului). Cu toate acestea, unele informații pot fi legate de persoane, în funcție de conținutul și utilizarea lor, cum ar fi prin asocierea anumitor comportamente cu un vizitator - de exemplu, prin asocierea lor cu datele furnizate în timpul înregistrării contului în Magazinul online. Aceste informații sunt considerate Date cu caracter personal. Informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie care se pot referi la o persoană fizică fac obiectul normelor privind Datele cu caracter personal din prezenta Politică, în special în ceea ce privește drepturile persoanei vizate. Informații despre datele colectate prin intermediul cookie-urilor sunt disponibile, printre altele, în conținutul clauzei de informare, care este vizibilă și ușor accesibilă de la prima vizită la Magazinul online.

4. Cookie-urile colectează Date cu caracter personal ale Clienților?
Atunci când Vizitatorul utilizează Magazinul online, cookie-urile sunt utilizate pentru a identifica browserul sau dispozitivul - acestea pot colecta orice informații care de regulă nu constituie Date cu caracter personal (care nu permit identificarea Vizitatorului). Cu toate acestea, unele informații pot fi legate de persoane, în funcție de conținutul și utilizarea lor, cum ar fi prin asocierea anumitor comportamente cu un vizitator - de exemplu, prin asocierea lor cu datele furnizate în timpul înregistrării contului în Magazinul online. Aceste informații sunt considerate Date cu caracter personal.
Informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie care se pot referi la o persoană fizică fac obiectul normelor privind Datele cu caracter personal din prezenta Politică, în special în ceea ce privește drepturile persoanei vizate. Informații despre datele colectate prin intermediul cookie-urilor sunt disponibile, printre altele, în conținutul clauzei de informare, care este vizibilă și ușor accesibilă de la prima vizită la Magazinul online.
5. Care este temeiul juridic pentru utilizarea "cookie-urilor"?
Cookie-urile permit obținerea și stocarea de informații în baza acordului Vizitatorului. În mod implicit, browserele web sau software-ul instalat pe calculator sau pe un alt dispozitiv conectat la rețea permit plasarea de cookie-uri pe aceste dispozitive și, astfel, colectarea de informații despre Vizitatori. În orice moment, îți poți modifica sau retrage consimțământul privind utilizarea tehnologiei cookie (inclusiv utilizarea datelor de către terți) (ceea ce poate însemna, totuși, că anumite elemente ale Magazinului online nu vor mai funcționa corespunzător), utilizând setările de confidențialitate disponibile în setările browserului tău web sau în Magazinul online. Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea care a avut loc pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (pentru o descriere detaliată a retragerii consimțământului, a se vedea următoarele secțiuni ale prezentei Politici). Temeiul pentru prelucrarea datelor obținute în acest fel este interesul legitim al Operatorului de date: Operatorul de date dorește să ofere vizitatorilor cea mai bună calitate posibilă și cel mai personalizat conținut în cadrul propriilor sale activități de marketing sau, în cazul partenerilor care nu sunt implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului, sau în activități de marketing legate de produsele și serviciile partenerilor săi. Partenerii Operatorului de date pot avea acces la Datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai cu consimțământul acesteia.
6. La ce folosim cookie-urile?
Cookie-urile sunt utilizate în primul rând pentru a permite Vizitatorului să utilizeze mai ușor Magazinul online, de exemplu, prin "reținerea" informațiilor, astfel încât să nu trebuiască să fie reintroduse de fiecare dată, și pentru a ajuta la adaptarea conținutului, inclusiv a publicității, la nevoile individuale. Cookie-urile sunt, de asemenea, utilizate pentru ca Magazinul online să fie mai ușor de utilizat și mai personalizat, inclusiv pentru a prezenta, crea, atribui și desfășura reclame, oferte sau promoții (reduceri) care sunt relevante pentru interesele Vizitatorului (aplicabil numai dacă Vizitatorul este de vârstă majoră și și-a dat consimțământul).
Prin utilizarea tehnologiei cookies în Magazinul online, Operatorul de date poate cunoaște preferințele Vizitatorului - de exemplu, prin analiza frecvenței cu care Vizitatorul accesează Magazinul online. Analiza comportamentului online ne ajută să înțelegem obiceiurile și așteptările Vizitatorilor noștri și să ne adaptăm la nevoile și interesele acestora. Datorită acestei tehnologii, putem afișa reclame adaptate la nevoile și interesele Vizitatorilor noștri (de exemplu, pe baza navigării recente în categoria "vitamine") și putem oferi promoții și surprize mai bune persoanelor majore care și-au dat consimțământul.
Prin intermediul modulelor cookie, Operatorul de date utilizează, de asemenea, tehnologii care permit transmiterea de reclame către Vizitatorii care au vizitat Magazinul online prin intermediul altor site-uri web.

7. Clientul poate interzice utilizarea informațiilor obținute prin intermediul cookie-urilor?
Vizitatorul se poate opune activităților Operatorului în scopurile de mai sus. În cazul în care Vizitatorul consimte să primească reclame, oferte sau promoții (reduceri) adaptate la preferințele sale, consimțământul poate fi retras în orice moment, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului.
8. Ce cookie-uri folosim și dacă acestea sunt periculoase
Cookie-urile utilizate în cadrul Magazinului online nu aduc prejudicii Vizitatorului sau calculatorului/dispozitivului utilizat de acesta, astfel încât vă recomandăm să nu le utilizați în browsere. Magazinul online utilizează două tipuri de cookie-uri: cookie-uri de sesiune, care sunt stocate pe computerul sau dispozitivul mobil al Vizitatorului până când acesta se deconectează de pe site-ul web sau dezactivează software-ul (browserul web) și cookie-uri persistente, care rămân pe dispozitivul Vizitatorului pentru perioada de timp specificată în parametrii cookie-urilor din fișier sau până când sunt eliminate manual din browser.
9. Cât timp stocăm informațiile colectate prin cookie-uri?
În funcție de scopul și de temeiurile legale pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor, este posibil să le stocăm pentru perioada de timp specificată în punctul 13 al Politicii.
Datele cu caracter personal colectate din cookie-urile unui Vizitator care nu este Client vor fi păstrate până când Vizitatorul obiectează. Operatorul de date poate șterge Datele cu caracter personal dacă acestea nu sunt utilizate în scopuri de marketing timp de 3 ani, cu excepția cazului în care Operatorul de date este obligat prin lege să prelucreze Datele cu caracter personal după această perioadă. O parte din datele cu caracter personal poate fi stocată pentru o perioadă mai lungă de timp, în conformitate cu legea, în special cu Codul civil, în cazul în care Vizitatorul are o pretenție față de Operator sau pentru ca acesta să își poată valorifica pretențiile sau să se apere împotriva pretențiilor unor terțe părți.
În caz de dezacord, va prevala prevederea care permite o perioadă mai lungă de stocare a Datelor cu caracter personal.

 

15. CONTACT

Poți contacta Operatorul de date în orice moment, trimițând o scrisoare poștală sau un e-mail către Operatorul de date la adresa indicată la începutul Politicii sau sunând la numărul de telefon indicat la începutul Politicii sau pe pagina de Facebook.

Pentru a oferi cel mai bun și mai rapid răspuns posibil, precum și în scopuri statistice, Operatorul de date păstrează o evidență a cererilor de informații în legătură cu procedurile de soluționare a plângerilor și a cererilor de informații referitoare la intervențiile oficiale în conturi. Adresele și datele colectate în acest fel nu pot fi folosite pentru nicio altă comunicare decât pentru implementarea Aplicației.

La contactarea Operatorului de date, pentru a efectua anumite operațiuni (de exemplu, transmiterea unei reclamații prin formular), Operatorul de date poate solicita furnizarea din nou a datelor, inclusiv reintroducerea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail etc., pentru a verifica identitatea persoanei în cauză, pentru a înregistra datele de contact ale acesteia și pentru a efectua operațiunea solicitată. Furnizarea acestor informații nu este obligatorie, dar poate fi necesară pentru desfășurarea activității sau pentru a obține informații de interes.

 

16. PROTECȚIA DATELOR

Operatorul de date, ținând seama de nivelul de cunoștințe tehnice, de costul implementării și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților altora și de gravitatea amenințării, aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja Datele cu caracter personal, în special pentru a preveni ca datele să ajungă în mâinile unor persoane neautorizate sau să fie prelucrate, modificate, pierdute, alterate sau distruse cu încălcarea legislației aplicabile. Furnizarea de informații cu privire la măsurile tehnice și organizatorice puse în aplicare pentru a proteja prelucrarea externă poate submina eficacitatea acestora, ceea ce poate compromite protecția adecvată a Datelor cu caracter personal.

Operatorul de date utilizează, printre altele, următoarele măsuri tehnice pentru a preveni accesul neautorizat și modificarea datelor cu caracter personal transmise prin mijloace electronice:

 • Protejarea datelor împotriva accesului neautorizat.
 • Certificatul SSL pe paginile Magazinului online unde sunt furnizate Datele cu caracter personal.
 • Criptarea datelor care sunt necesare pentru a permite utilizarea funcțiilor Magazinului online.
 • Accesul la cont este posibil numai după o autentificare inițială și introducerea parolei.

 

17. LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Magazinul online poate conține, de asemenea, linkuri către alte site-uri. Operatorul de date își încurajează Clienții să citească termenii și politicile de confidențialitate utilizate pe alte site-uri web. Prezenta Politică se aplică numai activităților Operatorului de date.

 

18. MODIFICAREA POLITICII

Operatorul poate modifica prezenta Politică, printre altele, în următoarele circumstanțe:

 • modificări ale dispozițiilor obligatorii (în special legislația privind protecția Datelor cu caracter personal, legislația privind telecomunicațiile, serviciile electronice și drepturile consumatorilor) care afectează drepturile și obligațiile Operatorului sau drepturile și obligațiile persoanei vizate;
 • dezvoltarea funcționalității sau dezvoltarea serviciilor electronice ca urmare a evoluției tehnologiei informatice, inclusiv aplicarea/implementarea de noi soluții tehnologice sau tehnice care afectează domeniul de aplicare al Politicii.

Operatorul de date va publica întotdeauna modificările în Magazinul online și în Aplicație. După fiecare modificare, se va publica o nouă versiune a Politicii, marcată cu noua dată.

Informații despre cumpărături
1. GHID PENTRU MAGAZINUL ONLINE

Ultima actualizare: 01.04.2022.

În continuare vom încerca să te ajutăm să înțelegi cum funcționează magazinul nostru online, să explicăm cele mai comune funcții și opțiuni și să răspundem
la întrebările pe care le-ai putea avea. Dacă mai ai întrebări sau te confrunți cu erori sau omisiuni în legătură cu magazinul nostru online, te rugăm să ne contactezi la unul
dintre numerele de contact ale serviciului clienți iar echipa noastră
te va ajuta cu plăcere.

Pentru întrebări tehnice sau legate de comenzi, te rugăm să suni la acest
număr:

+36 70 627 6030


Sau trimite-ne un e-mail:

info@vitamin360.com


 

2. CONTUL DE UTILIZATOR

2.1. CREAREA UNUI CONT


Este simplu să-ți creezi un cont pe vitamin360.com: Dă clic pe omulețul verde din colțul din dreapta sus din magazinul online și apoi pe butonul ”Înregistrare”, sau
înregistrează-te la plasarea comenzii prin introducerea adresei tale de e-mail și a parolei. Odată ce ți-ai deschis un cont, poți plasa o comandă în siguranță, ușor și rapid și
chiar poți urmări comenzile tale existente.

2.2.AVANTAJELE CONTULUI


De ce merită să te înregistrezi la magazinul online? Pentru că astfel îți poți personaliza contul. Fă-ți experiența de cumpărături mai plăcută și profită de super
funcțiile integrate în magazinul nostru online:

Noutăți și oferte speciale.Înregistrează-te pentru a primi e-mailuri cu noutăți, oferte speciale,
promoții, cupoane și notificări despre produse noi.

Contul de puncte de fidelitate. Pentru fiecare achiziție la preț întreg, îți vom credita contul cu
puncte de fidelitate pe care le poți folosi la următoarea comandă timp de 1 an. Folosește-le deodată sau la comenzi separate, sau le poți schimba chiar și în livrare
gratuită.

Cumpărături mai rapide.Salvează-ți datele de facturare și de livrare pentru a cumpăra mai ușor și mai rapid produsele tale preferate. Bucură-te de
cumpărături fără griji!


Istoricul comenzilor.
Poți obține informații importante despre comenzile tale și le poți urmări până la momentul livrării lor. Dă clic pe omulețul verde din colțul din dreapta sus, apoi pe
Comenzi.

Adaugă la favorite.Ai descoperit un produs care îți place și vrei să-l găsești mai târziu cu un singur clic? Adaugă-l la
favorite dând clic pe inimioara de pe pagina produsului sau de pe cardul produsului. Dă clic pe omulețul verde din colțul din dreapta sus, apoi pe Favorite.


Salvează filtrele de produse. O funcție utilă este aceea că utilizatorii înregistrați și conectați pot salva filtrele de produse pe care le-au selectat anterior,
pentru a le putea afișa din nou oricând în viitor cu un singur clic. Dă clic pe omulețul verde din colțul din dreapta sus, apoi pe Filtre salvate.

Alege un
cadou.
Peste o anumită sumă, afișăm automat cadouri opționale pe pagina ”Coș de cumpărături”. Cu cât suma totală produselor din coș este mai mare, cu atât

mai mare este gama de cadouri din care poți alege.


2.3.EDITAREA CONTULUI

Poți modifica cu ușurință detaliile contului tău în orice moment. Dacă dorești să-ți modifici datele personale, dă clic pe omulețul verde din colțul din dreapta sus și
apoi pe Modificare date. Dacă ți-ai uitat parola, dă clic pe omulețul verde din dreapta sus, apoi sub butonul negru Autentificare apasă pe Mi-am uitat
parola
.

2.4.TREBUIE SĂ ÎMI CREEZ UN CONT PENTRU A FACE CUMPĂRĂTURI PE SITE?

Îți poți crea un cont pentru a cumpăra produse, dar nu este obligatoriu. Poți naviga pe site, poți explora conținutul acestuia și poți plasa o comandă și fără să te
înregistrezi.


2.5.MI-AM SCHIMBAT ADRESA ȘI ADRESA DE E-MAIL. CUM ÎMI POT MODIFICA DETALIILE CONTULUI?

Loghează-te cu adresa ta de e-mail și parola, apoi poți modifica detaliile contului tău, inclusiv adresa de facturare și de livrare, adresa de e-mail și parola. Dacă
dorești să-ți modifici detaliile contului, dă clic pe omulețul verde din colțul din dreapta sus și apoi pe Modificare date.


2.6.MI-AM UITAT PAROLA. CE TREBUIE SĂ FAC?

Dacă ți-ai uitat parola, dă clic pe omulețul verde din dreapta sus, apoi sub butonul negru Autentificare apasă pe Mi-am uitat parola. În fereastra
care apare, introdu adresa de e-mail pe care ai folosit-o pentru a te înregistra pe site, apoi dă clic pe butonul Solicitare parolă. Urmărește instrucțiunile până când
primești o nouă parolă prin e-mail. Ai o întrebare? Contactează-ne prin e-mail la info@vitamin360.com.


2.7.CUM MĂ POT DECONECTA DIN CONTUL MEU?

Dacă navighezi pe internet dintr-un loc public, deconectează-te de la contul tău înainte de a pleca de la calculator. Bara de navigare din colțul din dreapta sus îți
arată simplu dacă ești deconectat.


DACĂ EȘTI CONECTAT:

Dă clic pe omulețul verde din colțul din dreapta sus, apoi pe "Deconectare".3. PRODUSE

3.1. CUM POT SĂ CAUT UN PRODUS PE SITE?

Pe vitamin360.com, ai două opțiuni pentru a căuta produse: cuvinte cheie, sau
navigând printre link-uri prin meniul principal din partea de sus a paginii. Orice opțiune ai alege, vei găsi o mulțime de alternative pentru a găsi exact
ceea ce cauți.

CĂUTARE DUPĂ CUVINTE CHEIE

Poți căuta după cuvinte cheie 
introducând în câmpul de căutare din partea de sus a paginii termeni legați de produs. De exemplu,
poți scrie "Multivitamine" și vor apărea rezultatele căutării. Poți restrânge căutarea selectând în filtrul de produse opțiunile de marcă sau de preț. Sistemul încearcă să
ofere cele mai exacte rezultate posibile pentru cuvântul cheie pe care l-ai căutat, afișând produse recomandate, categorii și subpagini relevante (de exemplu, un articol de
blog).

SFATURI DE CĂUTARE

Iată câteva sfaturi pentru a te ajuta să îți rafinezi căutarea și să găsești exact ceea ce cauți:

 • Verifică dacă ai introdus corect numele produsului sau termenul de căutare; cuvintele introduse incorect nu vor da rezultate sau vor da rezultate limitate.
 • Pentru
  a filtra mai eficient, folosește mai multe cuvinte cheie, astfel încât să găsești mai ușor produsele. De exemplu, în loc de "supliment alimentar", poți scrie "supliment
  alimentar fier" pentru a obține rezultate mai precise.
 • Aplică opțiuni de filtrare, cum ar fi marca sau prețul, pentru a restrânge rezultatele căutării.


  NAVIGARE

  Navighează în gama noastră de produse astfel:

  • Dă clic pe categorii, de exemplu "Sprijin pentru
   Sănătate".
  • Rafinează selecția în funcție de grupuri specifice, de exemplu "Ulei de pește".
  • Răsfoiește lista noastră de produse selectând "Toate produsele" și
   folosește filtrele pentru a rafina și mai mult rezultatele căutării tale.
  • În final, selectează produsul pe care l-ai ales după categorii.

  3.2. PRODUSUL PE CARE AM VRUT SĂ ÎL
  CUMPĂR NU ESTE DISPONIBIL. CE TREBUIE SĂ FAC?

  Ne pare rău, dar produsele care nu sunt disponibile
  momentan nu pot fi comandate. Totuși, pe cât posibil, atunci când sosesc noi stocuri, acestea vor fi din nou disponibile și pot fi comandate. Dacă nu vrei să ratezi
  întoarcerea produsului tău preferat, alege să primești o notificare atunci când produsul revine în stoc sub ”Detalii Produs”. Apasă pe butonul "Anunță-mă când
  revine în stoc"
  gombra.

  3.3. CE INCLUDE PAGINA ”DETALII PRODUS”?

  Pagina ”Detalii produs" conține toate informațiile de știut despre produs. Pagina ”Detalii produs" oferă următoarele opțiuni:

  • Informațiile privind Prețurile se găsesc în partea de jos a cardurilor de produs și după ce ai dat click pe produs, în partea dreaptă a descrierii produsului. Sunt
   indicate prețul de piață, prețul unitar și prețul promoțional, dacă produsul este la reducere.
  • Imaginile prezintă produsul. Dacă dai click pe imagine, aceasta
   se va mări. Printre imagini vei găsi și un tabel nutrițional al produselor.
  • Descrierea produsului oferă informații detaliate despre produs. Descrierea apare prima, iar
   mai jos se află alte informații despre produs.
  • La rubrica ”Produse vizualizate recent”, vei găsi o listă a produselor pe care le-ai vizualizat deja în trecut, prezentate
   una lângă alta.
  • Secțiunea Produse conexe îți recomandă produse care le pot completa pe cele pe care le-ai căutat.

  3.4. COȘUL DE CUMPĂRĂTURI

  Atunci când faci cumpărături pe vitamin360.com, produsele pe care le adaugi în coș vor apărea în Coșul tău de
  cumpărături. Coșul de cumpărături se găsește în colțul din dreapta sus. Acolo vei găsi produsele pe care vrei să le cumperi - exact ca la magazin. Produsele din coșul tău
  rămân acolo până când le cumperi sau le ștergi. Dacă dai clic pe simbolul coșului de cumpărături din partea de sus a paginii, poți selecta butonul Finalizare sau
  Vezi coșul în fereastra care se deschide. Butonul Vezi coșul conține următoarele opțiuni:
  • Revizuire
   comandă.
    Aici poți vedea conținutul coșului tău.
  • Rezumatul comenzii. Aici poți vedea toate prețurile, reducerile și punctele
   de fidelitate pentru fiecare articol.
  • Schimbarea cantității. Poți schimba cantitatea dorită introducând pur și simplu făcând clic pe
   simbolurile "+, -"
   și prin actualizarea coșului.
  • Îndepărtarea unui produs din coșul de cumpărături.Dă clic pe simbolul "X" pentru a șterge un articol sau schimbă cantitatea la
   zero și dă clic pe actualizare.
  • Continuă cumpărăturile.Pentru a continua cumpărăturile pe vitamin360.com, dă clic pe una dintre opțiunile de meniu din
   partea de sus a paginii sau în caseta de căutare și continuă să răsfoiești produsele pentru a găsi și mai multe articole pe site. Te poți întoarce la coșul de cumpărături în
   orice moment în timpul cumpărăturilor tale, dând clic pe iconul Coș de cumpărături.
  • PlăteșteDupă ce ai terminat și dorești să comanzi produsele,
   dă click pe butonul "Comandă". Plata este rapidă, ușoară și securizată.

  3.5. PLASAREA UNEI COMENZI

  Acum ești gata să termini cumpărăturile.

  CLIENȚI CARE REVIN:
  • Autentificare

  Autentifică-te cu adresa ta de e-mail și parola. Dacă ți-ai uitat
  parola, poți solicita o reamintire a parolei. Prin adresa ta de e-mail poți primi informații despre comanda ta și este folosită și pentru a-ți identifica contul. Contul tău
  include adresa de facturare și de livrare, dar oferă și opțiuni de urmărire a comenzii. Parola îți asigură că numai tu poți accesa contul tău.

  • Confirmarea sau
   adăugarea adresei de facturare/livrare

  Confirmă adresa de facturare/livrare. Dacă dorești să adaugi sau să modifici o adresă de facturare sau de livrare,
  te rugăm să completezi rubricile relevante

  • Selectarea metodei de livrare

  Alege o metodă de livrare.

  • Utilizarea cupoanelor și
   selectarea metodei de plată

  Aici poți alege metoda de plată. Dacă ai un cupon promoțional sau de reducere, introdu-l în câmpul "Ai un cupon?" și dă click
  pe "Utilizează cuponul". Alege o metodă de plată.

  • Finalizare comandă

  După ce ai introdus toate detaliile, apasă pe butonul Plasează
  Comanda
  .

  • Facturare

  După ce ai efectuat plata, pagina de rezumat va afișa numărul comenzii și informații despre aceasta.
  Tipărește factura și salvează detaliile comenzii. Este posibil să ai nevoie de aceste informații în legătură cu comanda ta. Te rugăm să reții că comenzile
  nu pot fi modificate sau anulate după ce au fost plasate.


  CLIENȚI NOI:
  • Creează un cont sau comandă ca vizitator

  Dacă indici că dorești să te
  înregistrezi, contul tău va fi creat automat după ce ai plasat comanda. Dacă te-ai răzgândit și nu vrei să creezi un cont, lasă liberă această secțiune. Vei avea posibilitatea
  de a crea un cont mai târziu. Prin adresa ta de e-mail poți primi informații despre comanda ta și este folosită și pentru a-ți identifica contul. Contul tău include adresa de
  facturare și de livrare, dar oferă și opțiuni de urmărire a comenzii. Parola îți asigură că numai tu poți accesa contul tău.

  • Introducerea adresei de facturare
   după cum urmează.

  Introdu adresa de facturare. Numele și datele de facturare trebuie să fie exact așa cum apar pe extrasul de cont al cardului bancar,
  pentru a nu întârzia procesul de aprobare. În cazul în care nu plătești cu cardul bancar, te putem contacta prin adresa ta de facturare dacă există întrebări legate de
  comanda ta.

  • Introducerea adresei de livrare

  Introdu adresa de livrare. În cazul în care adresa ta de livrare este diferită de cea de facturare,
  o poți introduce aici.

  • Utilizarea cupoanelor și selectarea metodei de plată

  Aici trebuie să selectezi metoda de plată. Dacă ai un cupon
  promoțional sau de reducere, introdu-l în câmpul "Ai un cupon?" și dă click pe "Utilizează cuponul". Alege o metodă de plată.

   • Finalizare comandă

  Dacă ai introdus toate detaliile, apasă pe butonul "Plasează Comanda".

  • Facturare

  După ce ai efectuat plata, pagina de rezumat va
  afișa numărul comenzii și informații despre aceasta.
  Tipărește factura și salvează detaliile comenzii. Este posibil să ai nevoie de aceste informații în legătură cu comanda ta.  Te rugăm să reții că
  comenzile nu pot fi modificate sau anulate după ce au fost plasate.

  • Salvarea datelor de cont

  Odată ce ai completat câmpul "parolă", îți vom crea automat un cont și vei deveni un utilizator înregistrat.
  Contul tău include adresa de facturare și de livrare, dar oferă și opțiuni de urmărire a comenzii. Parola îți asigură că numai tu poți accesa contul tău.

   


   

  4. COMANDARE

  4.1. CUM POT PLASA O COMANDĂ?

   1. Poți adăuga articole în coșul tău făcând clic pe butonul "Adaugă în coș".
   2. După ce ai adăugat în coș toate produsele
    pe care dorești să le cumperi, apasă pe butonul "Finalizare" de pe pagina coșului de cumpărături.
   3. Introdu datele de facturare, de livrare și de plată.
    Confirmă comanda apăsând pe butonul "Plasează comanda" din partea de jos a paginii.


  4.2. 
  ÎMI POT MODIFICA COMANDA DUPĂ CE AM PLASAT-O?

  Încercăm să îți procesăm comanda în cel mai scurt
  timp posibil. Pentru a asigura o livrare rapidă, nu este posibilă modificarea comenzii odată ce aceasta a fost plasată.


  4.3. 
  ÎMI POT ANULA COMANDA DUPĂ CE AM PLASAT-O?

  Încercăm să îți procesăm comanda în cel
  mai scurt timp posibil. Pentru a asigura o livrare rapidă, nu este posibilă anularea comenzii odată ce aceasta a fost plasată.

  Depinde de metoda de plată pe care ai ales-o. În cazul în care ai optat pentru
  plata la livrare, trebuie să plătești suma în momentul livrării. În cazul plății cu cardul, după plasarea comenzii, odată ce ai completat datele cardului tău bancar. În cazul
  plății în avans, suma trebuie transferată în contul bancar indicat în e-mailul de confirmare (vom începe procesarea comenzii tale numai după primirea sumei).

  4.5. POT VERIFICA ISTORICUL COMENZILOR MELE?

  Da. Dă clic pe Contul meu în
  partea de sus a paginii. Autentifică-te cu adresa ta de e-mail și parola. După aceea, poți accesa pagina "Comenzi" pentru a vedea comenzile tale anterioare.

  4.6. VOI FI PRIMI O NOTIFICARE DACĂ EXISTĂ O PROBLEMĂ CU COMANDA MEA?
  În cazul în care
  apare vreo problemă cu comanda ta, te vom contacta imediat prin e-mail.


  4.7. 
  NOTIFICĂRI PRIN E-MAIL DESPRE COMANDA TA

  După ce ai plasat comanda, te vom notifica prin e-mail. Iată
  câteva exemple:

  • Confirmarea comenzii. 

  Acest e-mail confirmă primirea comenzii tale și include numărul comenzii.
  Păstrează acest e-mail.

  • Confirmarea livrării. 

  Acest e-mail confirmă faptul că comanda ta a fost livrată. În funcție de
  produsul pe care l-ai comandat sau dacă ai comandat mai multe produse și acestea au fost livrate separat, este posibil să primești mai multe e-mailuri. Termenul de
  livrare depinde de locația unde se efectuează livrarea.

  • Notificare importantă despre comanda ta. 

  S-ar putea să primești
  un astfel de e-mail din următoarele motive: au apărut dificultăți în procesarea comenzii tale, nu este posibilă livrarea produselor la adresa pe care ai indicat-o, comanda
  este duplicată sau comanda a fost anulată. Dacă primești un astfel de e-mail, te rugăm să ne trimiți un e-mail
  la info@vitamin360.com pentru a rezolva problema.

  4.8. UNDE POT VERIFICA STATUSUL COMENZII MELE?

  Verifică statusul ultimei tale comenzi apăsând pe
  "Comenzi". Acesta este modul cel mai simplu și rapid de a obține informații la zi despre comanda ta de pe vitamin360.com.

  Atunci când dai clic pe "Înregistrare /
  Autentificare", site-ul îți va cere să te autentifici cu adresa de e-mail și parola. Pe pagina "Comenzi", poți găsi informații detaliate despre comenzile tale curente, precum și
  despre comenzile tale anterioare. Odată ce comanda ta a fost livrată, vei primi un cod cu ajutorul căruia vei putea urmări coletul. În funcție de firma de curierat, poate să
  apară butonul "Urmărire" sub codul de urmărire, pe care poți da clic pentru a verifica starea livrării.


  4.9. 
  STATUSUL COMENZII

  Statusul comenzii este disponibil la rubrica "Comenzi anterioare", imediat
  după ce ai plasat o comandă, iar statusul este actualizat automat pe măsură ce procesul avansează.


  4.10. 
  CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE STATUSUL COMENZII ȘI URMĂRIREA COLETULUI?

  Statusul comenzii este
  furnizat de vitamin360.com din momentul în care comanda este plasată până când comanda este expediată din depozit. Odată ce coletul părăsește depozitul nostru,
  informațiile de urmărire sunt preluate de firma de curierat (de ex. GLS, DPD) până în momentul livrării. Informațiile de urmărire sunt disponibile la rubrica "Comenzi
  anterioare".


  4.11. 
  URMĂRIREA COLETULUI

  Codurile de urmărire sunt atribuite imediat coletelor din depozitul
  nostru și sunt afișate pe site împreună cu informațiile despre comandă.

  După expediere, poate dura până la 3 zile lucrătoare pentru ca firma de curierat să introducă coletul în sistemul său de urmărire.

  Acest lucru înseamnă
  că, deși coletul tău a fost expediat din depozit și este în drum spre adresa ta, compania de livrare nu poate furniza informații despre colet timp de până la 3 zile lucrătoare.

  Comenzile plasate pe vitamin360.com sunt livrate de diferite companii de curierat în moduri diferite. De aceea, urmărirea poate varia de la o companie la alta.


  4.12. 
  STATUSUL COMENZII

  Statusul comenzii este ușor de găsit.

  • Verifică-ți emailurile. 

  Atunci când ai comandat, a trebuit să introduci adresa ta de e-mail, aici vei primi mesaje despre coletul
  tău.

  • Vizitează site-ul. 

  Autentifică-te și deschide pagina "Comenzi". Dacă ești înregistrat pe vitamin360.com, poți vedea comenzile tale
  curente și anterioare pe această interfață. În partea dreaptă poți vedea statusul curent al comenzii, iar dacă s-a schimbat statusul, va apărea un simbol "ceas" atunci când
  treci cu mouse-ul peste ea.

  • Contactează-ne.

  Dacă ai întrebări legate de comanda ta, te rugăm să ne trimiți un e-mail la
  info@vitamin360.com.

   

  4.13. ÎMI LIPSEȘTE UN PRODUS DIN COMANDĂ. CE TREBUIE SĂ FAC?

  Dacă lipsește un produs din comanda ta,
  verifică factura pentru a vedea dacă produsul este listat sau verifică e-mailul de confirmare a comenzii pentru a vedea dacă există mai multe colete incluse în comandă.
  (Este posibil ca comanda să fi fost expediată în mai multe colete.)


  4.14. 
  C ND VA FI LIVRATĂ COMANDA MEA?

  Produsele sunt livrate în termen de 1 până la 10 zile lucrătoare, în
  funcție de locul unde ai cerut livrarea - cu excepția adreselor militare APO/FPO. Zilele lucrătoare sunt de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.


  4.15. 
  CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ COLETUL AJUNGE DETERIORAT?

  Când ajunge coletul tău, verifică-l imediat
  pentru a te asigura că nu a fost deteriorat în timpul transportului. Verifică cu atenție ambalajul și conținutul coletului. Ambalajul poate prezenta mici urme în urma
  transportului, dar dacă observi vreo deteriorare, te rugăm să urmezi instrucțiunile de mai jos:

  În cazul în care coletul prezintă daune majore, te rugăm să refuzi
  livrarea și să contactezi serviciul nostru pentru clienți prin e-mail la  info@vitamin360.com  Nu uita să incluzi numărul comenzii tale în e-
  mail.

  4.16. COMANDA MEA A FOST REVIZUITĂ. VA FI LIVRATĂ ASTĂZI?

  În cazul în care comanda ta trebuie să fie
  revizuită (de cele mai multe ori pentru verificarea facturii sau a adresei), vom expedia coletul imediat ce problema a fost rezolvată. În astfel de cazuri, este posibil să îți
  cerem mai multe informații.

  4.17. MODIFICAREA SAU ANULAREA UNEI COMENZI

  Este posibil ca o comandă sau o parte a unei comenzi să
  fie respinsă de sistemul nostru. Acest lucru se poate întâmpla din următoarele motive:

  • A apărut o problemă la procesarea datelor de plată.
  • Nu se poate
   livra la adresa indicată.

  A fost plasată o comandă duplicată.

  În cazul în care comanda ta a fost respinsă, vei primi un avertisment
  prin e-mail, în care se va preciza motivul respingerii. Articolele respinse nu vor fi facturate. Odată ce apeși pe butonul "Plasează comanda", va începe procesarea comenzii
  tale și nu vei mai putea să o anulezi sau să o modifici.* Sistemul nostru începe imediat procesarea și expedierea comenzilor. Odată ce ai primit coletul, ai posibilitatea de
  a returna produsele de care nu ai nevoie.

  * Mențiune: Îți poți anula comanda doar dacă primești următorul mesaj pe e-mail:

  Datele de plată nu sunt corecte,
  te rugăm să ne contactezi prin e-mail la info@vitamin360.com dacă dorești să anulezi comanda.


  5. PREȚURI ȘI PLATĂ

  5.1. C ND SE SCHIMBĂ
  PROMOȚIILE ȘI PREȚURILE DE PE SITE?

  Promoțiile și prețurile de pe site se pot modifica în orice moment.
  Revino des sau solicită notificări despre scăderea prețului pe pagina ”Detalii Produs”.


  5.2. 
  CE ÎNSEAMNĂ PROMOȚIA "PLĂTEȘTI UNA, PRIMEȘTI A DOUA LA JUMĂTATE DE PREȚ"?

  Poți
  alege și varia toate produsele din promoție după placul tău. Promoția "Plătești una, primești a doua la jumătate de preț" este valabilă pentru o perioadă limitată de timp.
  Pentru mai multe detalii, dă click pe oferta promoțională din partea de jos a paginii.


  5.3. 
  CE METODE DE PLATĂ POT FI FOLOSITE?

  Poți folosi următoarele
  metode de plată:

  • Transfer bancar direct (te vom informa cu privire la detaliile transferului prin e-mail după plasarea comenzii)
  • Plată cu cardul
   bancar (furnizor de servicii de plată QENTA)
  • Plată Stripe (prin card bancar)
  • Plată la livrare (+390 HUF taxă de manipulare)

  Pentru toate produsele percepem o
  taxă pe valoare adăugată de 27%.

  Poți vedea ratele de impozit la confirmarea comenzii.

  Impozitele percepute se bazează pe rata de impozitare curentă.
  Rata de TVA este întotdeauna determinată în conformitate cu normele de TVA în vigoare.

  5.5. VALORIFICAREA REDUCERILOR ȘI CUPOANELOR

  Procesul de valorificare a reducerilor și
  cupoanelor:

   1. Pe pagina ”Coș de cumpărături” sau ”Finalizare Comandă”, subpagina "Livrare și plată" introdu codul corespunzător în câmpul "Cod cupon".
   2. La
    introducerea codului, acordă atenție la literele majuscule și minuscule!
   3. Apasă pe butonul "Verificare" sau "Înainte".

   

  Dacă reducerea ta
  este valabilă, poți vedea valoarea reducerii în Rezumatul comenzii. Un singur cod promoțional poate fi folosit pentru o comandă.

  Plătește prin transfer bancar. După ce ai validat comanda, îți vom trimite prin e-mail detaliile
  transferului bancar. În termen de 5 zile lucrătoare, trebuie să virezi întreaga sumă, inclusiv taxele bancare. În cazul în care nu primim plata în termen de 5 zile lucrătoare,
  comanda ta va fi anulată. Te rugăm să reții că comanda ta nu va fi expediată până când banca nu confirmă primirea sumei, ceea ce poate dura 1-2 zile lucrătoare.

   


   

  6. LIVRARE

  6.1. CONDIȚII DE UTILIZARE INTERNAȚIONALE

  Te rugăm să citești cu atenție termenii și condițiile pentru comenzile internaționale.

  Suma afișată în momentul
  achiziției include taxele. Nu se percep taxe suplimentare în timpul livrării.

  În momentul achiziției, vei afla suma exactă pe care trebuie să o plătești.

  Taxele
  vamale, impozitele și taxele de livrare sunt incluse în taxa de livrare și intră în sarcina cumpărătorului.

  • Te rugăm să reții că livrarea în afara Uniunii Europene
   poate dura o perioadă mai lungă decât media.
  • Prețurile pe vitamin360.com sunt exprimate în dolari (USD), euro (EUR) și forinți (HUF). Prețurile nu includ taxele
   vamale și taxele de livrare. Taxele de livrare sunt calculate la momentul plasării comenzii.
  • Dacă ai întrebări cu privire la comanda ta și locuiești în afara Uniunii
   Europene, te rugăm să ne contactezi prin e-mail la info@vitamin360.com.

  Prin plasarea unei comenzi pe site-ul nostru, autorizez un broker vamal selectat de
  Eurocargo sro. să efectueze procedura vamală în numele meu, să îndeplinească sarcini legate de vamă și să mă reprezinte în ceea ce privește taxele și impozitele
  suportate.

  DECLARAȚIE

  Fără rambursare. Pentru comenzile din afara Uniunii Europene, achiziția este finală. Toate riscurile și responsabilitățile aferente sunt suportate de cumpărătorii din
  afara UE.

  6.2. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR
  Toate produsele de pe site sunt în stoc și gata de livrare. Cu
  toate acestea, este posibil ca unele produse să fie temporar indisponibile și să nu fie livrate până la o anumită dată. Pentru mai multe informații, te rugăm să citești
  informațiile de mai jos.

  PRODUSE AFLATE ÎN STOC

  Atunci când plasezi comanda, pregătirea acesteia începe imediat. Odată ce plata a fost aprobată și adresa de livrare a fost confirmată, vom începe expedierea
  produselor comandate.

  Timpul de livrare depinde de metoda de livrare și de adresa de livrare.

  6.3. METODE DE LIVRARE ȘI PREȚURI

  La finalizarea comenzii trebuie să
  selectezi metoda de livrare. Taxa de livrare depinde de produsele comandate și de metoda de livrare selectată. Înainte de a finaliza comanda, sistemul calculează
  automat costul total de livrare în secțiunea de plată.

  Zilele lucrătoare sunt de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din Uniunea Europeană.


  6.4. 
  REGULILE ȘI RESTRICȚIILE PRIVIND LIVRAREA

  Comenzile sunt expediate numai în zilele lucrătoare. Zilele
  lucrătoare sunt de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din Uniunea Europeană.
  Dacă ai întrebări, te rugăm să contactezi serviciul nostru de asistență clienți prin e-mail la info@vitamin360.com


  6.5. 
  C ND VA FI EXPEDIAT COLETUL MEU?

  În cazul livrării la domiciliu: Dacă plasezi
  comanda înainte de ora 15:00 într-o zi lucrătoare (luni-joi) și produsul comandat este în stoc, garantăm livrarea în ziua următoare.

  Comenzile plasate după ora
  15:00 vor fi livrate în termen de 2 zile lucrătoare.

  Produsele comandate cu plata prin transfer bancar vor fi livrate după primirea plății.


  6.6. 
  DE UNDE SE FACE LIVRAREA?

  Livrarea se face din Ungaria.


  6.7. 
  CU CE FIRMĂ DE CURIERAT LUCRĂM?

  Există mai multe modalități de a
  comanda din magazinul nostru online:

  • Cu livrare la domiciliu GLS
  • La un punct de colectare GLS
  • La o mașină de colete FoxPost

  6.8. PRODUSELE SUNT REFRIGERATE ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI?

  Produsele noastre sunt stocate într-un depozit cu temperatură controlată, dar nu sunt refrigerate în timpul transportului.
  Pentru taxele de livrare internaționale, consultați secțiunea de plată. Dacă nu ești de acord cu prețul, îți poți anula comanda.


  6.10. 
  CARE SUNT METODELE DE LIVRARE? C T COSTĂ ȘI C T TIMP DUREAZĂ?

  6.11. CLIENȚII DIN AFARA UNIUNII EUROPENE POT PLASA COMENZI PE SITE?

  Da. Metodele de comandă și de plată sunt aceleași ca și pentru clienții din UE. Mai multe informații vezi mai sus sau
  citește pagina "Taxe de livrare".

  6.12. VOI PRIMI O NOTIFICARE ATUNCI C ND COMANDA
  MEA ESTE LIVRATĂ?

  Vom confirma mai întâi comanda ta prin e-mail și apoi te vom notifica cu privire la livrarea comenzii
  tale printr-un nou e-mail.

  6.13. POT SOLICITA LIVRAREA LA O ALTĂ ADRESĂ DEC T A MEA?

  Da. În secțiunea de plată, ai opțiunea de a introduce adrese diferite pentru facturare și livrare.

   


   

  7. POLITICA DE RAMBURSARE

  7.1. PRODUS DETERIORAT /
  INCOMPLET

  În cazul în care primești un produs deteriorat sau incomplet, te rugăm să contactezi serviciul clienți în
  termen de 2 zile de la primire prin e-mail la info@vitamin360.com. Te rugăm să pregătești numărul de comandă, pe care îl vei găsi în e-mailul de confirmare. Colegul/a
  noastră de la serviciul clienți ar putea avea nevoie, de asemenea, de adresa ta de e-mail și de numărul de telefon.

  Vitamin360.com va face tot posibilul pentru a
  asigura o înlocuire rapidă. În cazul în care coletul este deteriorat în timpul transportului, îți vom rambursa costurile de livrare.

  7.2. RETURNAREA PRODUSELOR

  Următoarea descriere conține instrucțiuni detaliate privind
  returnarea. Am rezumat pașii de urmat în câteva puncte:
    • La returnare, te rugăm să precizezi numărul
     comenzii.
    • Dacă este posibil, împachetează produsul în ambalajul său original.
    • Precizează numărul comenzii,
     numele și adresa de facturare împreună cu produsul.
    • Pentru a primi o rambursare completă, produsul trebuie să fie returnat nedeschis, în
     cutie, cu toate documentele și accesoriile.
    • Taxa de returnare trebuie plătită în avans. Nu putem accepta un retur cu plată la livrare.
  Adresa de returnare:
     Vitamin360 a.s.
     6000 Kecskemét
     Nap utca 1
     Magyarország 
   • Te rugăm să păstrezi numărul de urmărire al coletului returnat, astfel încât să ne putem asigura că acesta
    a ajuns înapoi la depozit.
   • Te poți aștepta la o rambursare în termen de 30 de zile de la primirea pachetului, în funcție de metoda de plată pe
    care ai ales-o. De asemenea, vom rambursa costul de livrare dacă motivul returnării se datorează unor erori de fabricație sau de livrare.

  Politica generală de rambursare nu se aplică tuturor produselor.

  7.3. CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ UN PRODUS AJUNGE DETERIORAT SAU INCOMPLET?

  Facem tot posibilul pentru a ne asigura că pachetul tău ajunge la tine în stare perfectă. Cu toate acestea, este posibil ca acesta să se deterioreze în timpul
  transportului. În astfel de cazuri, vom face tot ce putem pentru a-ți schimba produsul în cel mai scurt timp posibil. Dacă ai primit un produs deteriorat, te rugăm să ne
  contactezi prin e-mail la info@vitamin360.com sau să ne suni la +36 70 627 6030. Spune-ne numele tău, numărul comenzii și numărul produsului deteriorat, ca să putem
  să ți-l schimbăm cât mai curând posibil.
  7.4. CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ AM PRIMIT UN PRODUS DIFERIT?

  În cazul în care ai
  primit un produs diferit, cu gust, mărime sau culoare diferită, te rugăm să ne contactezi prin e-mail la info@vitamin360.com sau să ne suni la +36 70 627 6030. Te rugăm
  să menționezi numele tău, numărul comenzii tale, numele produsului care a fost livrat în mod eronat sau ce ar fi trebuit să primești în locul acestuia. Vom verifica imediat,
  vom aranja returnarea produsului și îți vom trimite produsul corect în locul acestuia.

  7.5. LA CE ADRESĂ POT RETURNA PRODUSUL?

  Adresa noastră de returnare:

  Vitamin360 a.s
  6000 Kecskemét
  Nap utca 1.
  Ungaria

   


   

  8. CUPOANE, SISTEMUL DE PUNCTE DE FIDELITATE, PROMOȚII ȘI CONCURSURI

  8.1. CUM POT PRIMI CUPOANE DE
  LA VITAMIN360.COM?

  Introdu adresa ta de e-mail în căsuța de abonare la newsletter din partea de jos a site-ului pentru a
  fi anunțat de promoțiile viitoare și noi îți trimitem un cod cupon de reducere de 10%.

  8.2. CUPONUL MEU NU FUNCȚIONEAZĂ. CE TREBUIE SĂ FAC?

  Verifică dacă îndeplinești condițiile de cumpărare și dacă este valabil cuponul tău. Verifică data de expirare a cuponului.

  8.3.CUM POT FOLOSI CODURILE DE REDUCERE PE SITE?

  Poți introduce codul
  cuponului în câmpul Cod cupon de pe pagina Coș de cumpărături, apoi dă clic pe butonul Verifică pentru a vedea dacă poți valida cuponul.